fbpx

Nyckeltal och KPI

Ofta använder man nyckeltal och KPI för att bedöma det ekonomiska läget i ett bolag samband med en rapport. Om man handlar på börsen så kan man ofta läsa om nyckeltal för bolagen som finns listade. Detta gör att man får en snabb överblick om hur bolaget presterar.

Det kan vara svårt att bedöma vissa KPI om bolaget t.ex. är nytt och inte har kommit igång med sin försäljning. Det är också svårt att sätta nyckeltal på en bedömning om framtiden.

Vad betyder KPI?

KPI står för Key performance indicators och det översätts oftast till nyckeltal på svenska.

Vad är skillnaden mellan nyckeltal och KPI?

Det går delade meningar om nyckeltal och KPI är synonymt men generellt så brukar man prata om nyckeltal när det kommer till ekonomi, medans KPI kan använder mer brett, t.ex. att även mäta mjuka värden. Vi på digital ser nyckeltal och KPI som synonymt för att göra det enklare för våra kunder.

Varför ska man använda nyckeltal?

För att styra en organisation eller ett företag så kan nyckeltal vara viktigt, inte endast för att mäta resultat men också för att uppfatta resans gång. Med tanke på att Thulin Digital visualiserar nyckeltal o realtid så tycker vi det är viktigt att hela tiden ha en bra uppfattnings om verksamhetens nyckeltal. Man ska inte ha nyckeltal för sakens skull utan man ska ha dessa för att nå ett mål.

Hur tar man fram talen?

Det finns miljoner olika nyckeltal man kan använda sig och det är därför viktigt att besluta vilka som är viktiga för just ens eget företag. Ska man fokusera på försäljning? Produktion eller kanske kundservice? På mindre företag kan det räcka med 5-6 nyckeltal för att ha bra koll på sin verksamhet, på större företag kan det krävas specifika KPI:er för varje enskild avdelning.

Ofta så använder man sig av ett affärssystem (ERP) eller CRM-system för att man ska kunna se sina nyckeltal, men det finns även de som använder sig av Excel, Google sheets eller analysprogram så som Click eller Power BI.

Enklaste sätten för att få kontroll över sin verksamhet:

1. Skaffa ett affärssystem
2. Skaffa ett CRM-system
3. Koppla dessa till Thulin Digitals motivationsgenerator.

4. Synka information för internkommunikation med informationsskärmar.

Nå era mål

Endast 14% av Sveriges medarbetare är engagerade i sitt jobb och arbetar i samma riktning som företaget och bidrar med positiv energi. Skapa engagemang och uppnå mål genom Thulin Digitals motivationsgenerator.

Vad är skillnaden mellan ledande och släpande nyckeltal?

Hur uppnår man sina mål och hur kommer man dit? Det är detta som sätter fingret på släpande och ledande nyckeltal. De släpande talen är alltså resultaten av de ledade nyckeltalan. Thulin Digital arbetar mycket med ledande nyckeltal, det är ofta dessa som skapar motivation och engagemang löpande från dag till dag på en arbetsplats.

Exempel på ledande

 • Antal kundservicesamtal
 • Antal order
 • Antal leads

Exempel på släpande

 • Kundnöjdhet
 • Omsättning

Hur skapar vi motivation och engagemang genom nyckeltal KPI:er?

Genom att sätta upp skärmar på er arbetsplats och koppla motivationsgeneratorn så skapar vi visuall data. Denna uppdateras i realtid och kommunicerar med ert affärs- eller CRM-system. Thulin Digital har en mängd olika integrationer till olika typer av system för att automatisera denna process. Meningen med motivationsgeneratorn är att skapa engagemang och motivation för medarbetare som hela tiden ser skärmarna.

Exempel på nyckeltal och kpier

Nedan så visar vi ett antal nyckeltal som är viktiga i specifikt område.

Ekonomi

 • Soliditet
 • P/E tal
 • Likviditet
 • Rörelsemarginal
 • Kassalikviditet och balanslikviditet
 • Skuldsättningsgrad
 • Räntetäckningsgrad
 • Självfinansieringsgrad
 • Avkastning på eget kapital
 • Vinstmarginal

Intresserad av nyckeltal inom finans? Besök Sveriges finansanalytikers förening.

Försäljning och marknad

 • Kundmöten
 • Säljaktiviteter, så som mässor eller webinars
 • Omsättning totalt och på team eller indidividnivå
 • Täckningsbidrag(TB)
 • Ringa samtal till nya och befintliga kunder
 • Antal order
 • Antal offerter
 • Hitrate på offerter
 • Omsättningstillväxt
 • Marknadsandel
 • Bruttomarignal total och på produkt eller produktkategori

Produktion och logistik

 • Leveransprecision
 • Lageromsättningshastighet
 • Fyllnadsgrad
 • Lagervärde
 • Beläggning
 • Pay-off

Kundservice

 • Antal ingående samtal
 • Kundnöjdhet
 • Kötid
 • Svarstid

Sociala medier

 • Antal följare
 • Antal interaktioner
 • Antal gilla
 • Räckvidd
 • Leads från Facebook, Google och Linkedin

Personal och HR

 • Talang Retention
 • Tid spenderad i en specifik position
 • Frånvaro
 • Tid för att hitta nya medarbetare
 • Tid för att nå andra KPIer och nyckeltal
 • Antal olyckor på arbetsplatsen