Vi digitaliserar Sverige

Datorer & Kringutrustning

Bolagets behov

Att ha rätt IT-utrustning är en av nyckelfaktorerna för lönsamhet för vilket företag som helst. Många gör misstaget att köpa utrustning som inte matchar bolagets behov. Det är inte alltid som den mest sofistikerade och tekniskt avancerade IT-lösningen är den bästa för just ert företag. En för avancerad lösning tenderar att uppta mycket tid för upplärning, många timmar med support, etc, vilket kan anses vara slöseri med resurser om det inte finns behov för en så pass avancerad lösning. På liknande sätt blir en alltför klen lösning en mycket dålig affär för många företag, då man helt enkelt saknar verktyg som är kraftfulla nog för att driva verksamheten framåt.

Behovsanalys

Vi på Thulin Digital ser själva behovsanalysen som nyckeln till er och vår gemensamma framgång. Genom att grundligt gå igenom er verksamhet och se vilka behov ni har kan vi, med hjälp av vår expertis, sätta ihop ett förslag till lösning som är skräddarsydd just för er. Vi vågar lova att det här är en investering som kommer att betala för sig många gånger om.

implementering

Under själva implementeringen av lösningen så gör vi er delaktiga och lär er hur de olika delarna fungerar. Vår ambition är att ni ska kunna så mycket som är nödvändigt för att kunna jobba med lösningen på ett så effektivt sätt som möjligt.

Välkända varumärken

Vi arbetar endast med välkända varumärken som klarar jobbet, några av dessa är Lenovo, HP, Apple och DELL.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

GÅ TILLBAKA TILL VÅRA TJÄNSTER