Projekt

Energieffektiviseringsbolag

Projektet är pågående och i skrivande stund har antalet relevanta besökare på hemsidan ökat med ca 160%. Antalet följare på Linkedin har ökat med ca 780%. Kund har gjort ROI fyra gånger om.

IoT-företag inom proptech

Pågående projekt där jag är delägare i bolaget. I skrivande stund har projektet varit igång i ca nio månader. Antalet organiska besökare (google-sökningar) ökar kraftigt. Synlig i sociala medier är påtaglig och organiska leads börjar strömma in till bolaget.

Region

Pågående projekt för en stor Region i Sverige. Målet är en fungerande webbplats som ger enkelt och användarvänlig information till patienter, vårdnadshavare, sjukvårdspersonal och forskare.

Politisk organisation

Pågående där målet är att kraftigt öka antalet besökare på hemsida inför valet 2022. I skrivande stund har hemsidan ca 4000 unika besökare i månaden. Enligt beräkningar kommer antalet besökare månaden innan valet ligga på ca 100.000 besökare.

Forskning

Webbutveckling, sökoptimering, nyhetsbrev och sociala medier för stor internationell organisation inom medicinsk forskning.

Mediabyrå

Pågående projekt för mediabyrå i södra Sverige. Målet med projekt är att öka antalet betalande kunder, i skrivande stund kan inte utvärdering göras det precis påbörjats. Projektet innefattar nyckelordsanalys, implementering av spårkod, cookies, Google analytics, sökoptimering osv.