Vad är en digital strategi

Vad är en digital strategi?

En digital strategi är en långsiktig plan för hur ett företag ska använda digitala kanaler och teknik för att uppnå sina affärsmål. En digital strategi kan innefatta allt från marknadsföring och sälj till kundservice och användarupplevelse.

En lyckad digital strategi kan ha många fördelar för ett företag, speciellt när det gäller försäljning. Här är några av de mest uppenbara fördelarna:

 1. Ökad online-närvaro: Med en stark online-närvaro kan du nå ut till en bredare målgrupp och öka dina försäljningsmöjligheter.

 2. Möjlighet att mäta resultat: En digital strategi ger dig möjlighet att mäta och analysera resultatet av dina insatser. Du kan se vilka metoder som fungerar bäst och anpassa dina marknadsföringsinsatser för att få ännu bättre resultat.

 3. Möjlighet att personalisera marknadsföring: Med hjälp av teknik som cookies och re-targeting kan du rikta din marknadsföring mot specifika målgrupper och öka chansen att göra en försäljning.

 4. Möjlighet att nå ut till kunder världen över: En digital strategi ger dig möjlighet att nå ut till kunder världen över och öka din försäljning.

 5. Möjlighet att bygga relationer med kunder: Med hjälp av sociala medier och andra digitala kanaler kan du bygga starka relationer med dina kunder och öka lojaliteten.

En lyckad digital strategi kan alltså ha stor betydelse för försäljningen och öka chansen att nå dina affärsmål. Det är viktigt att tänka på att en digital strategi är en långsiktig plan och att det kan ta tid att se resultat. Det är också viktigt att kontinuerligt mäta och analysera resultatet av dina insatser för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar, och anpassa din strategi därefter.

Hur gör man en digital strategi?

Hur gör man en digital strategi?

Att skapa en digital strategi kan verka som en stor utmaning, men det är faktiskt ganska enkelt om man följer ett par grundläggande steg. Här är en guide för hur man går tillväga:

 1. Sätt upp affärsmål: Innan du börjar arbeta med din digitala strategi är det viktigt att du har en tydlig bild av vad du vill uppnå. Sätt upp realistiska affärsmål och fundera på vad du hoppas att din digitala strategi ska leda till, till exempel ökad försäljning, ökad lojalitet hos befintliga kunder eller ökad online-närvaro.

 2. Gör en inventering av din nuvarande digitala situation: Gör en inventering av din nuvarande digitala situation och fundera på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Titta på saker som din hemsida, sociala medier, e-postmarknadsföring och annan digital marknadsföring.

 3. Identifiera din målgrupp: Fundera på vem din målgrupp är och gör en profil på den personen. Var bor personen? Vad är personens intressen? Vad är personens behov och önskemål? Detta kan hjälpa dig att rikta din marknadsföring mot rätt målgrupp och öka chansen att göra en försäljning.

 4. Välj digitala kanaler: Efter att du har identifierat din målgrupp och gjort en inventering av din nuvarande digitala situation är det dags att välja vilka digitala kanaler du ska använda. Tänk på vilka kanaler som passar bäst för din verksamhet och vilka kanaler som når ut till din målgrupp.

 5. Sätt upp en plan: Nu när du har satt upp affärsmål, gjort en inventering av din nuvarande digitala situation, identifierat din målgrupp och valt digitala kanaler är det dags att sätta upp en plan. Gör en detaljerad plan för hur du ska nå dina affärsmål och fundera på saker som marknadsföringsinsatser, budget och mätning av resultat.

 6. Implementera och mät: När du har satt upp din digitala strategi är det dags att sätta den i verket. Implementera dina marknadsföringsinsatser och börja mäta resultatet. Använd verktyg som t.ex. Google Analytics.

Bygg en digital strategi - Här får du tips!

digital strategi - Här får du tips!

En digital strategi kan vara ett effektivt verktyg för att öka försäljningen. Här är några tips på hur du kan använda din digitala strategi för att öka försäljningen:

 • Identifiera din målgrupp: En viktig del av en digital strategi är att identifiera din målgrupp och rikta din marknadsföring mot rätt personer. Ju mer du vet om din målgrupp, desto lättare blir det att nå dem och göra en försäljning.
 • Sociala medier är en kraftfull kanal för att nå ut till många människor på en gång. Använd sociala medier för att marknadsföra dina produkter och tjänster och få folk att handla hos dig.
 • Var synlig på sökmotorer: För att öka försäljningen är det viktigt att du är synlig på sökmotorer som Google. Gör så kallad sökmotoroptimering (SEO) för att öka chansen att dyka upp högt på sökresultatsidan.
 • Använd e-postmarknadsföring: E-postmarknadsföring är ett bra verktyg för att nå ut till befintliga och potentiella kunder. Skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden och få folk att handla hos dig.
 • Använd retargeting: Retargeting är en teknik som gör att du kan rikta din marknadsföring mot personer som tidigare besökt din hemsida. Detta kan öka chansen att göra en försäljning eftersom personen redan visat intresse för dina produkter eller tjänster.

Genom att följa dessa tips kan du använda din digitala strategi för att öka försäljningen och nå dina affärsmål. Komma ihåg att det är viktigt att kontinuerligt mäta och analysera resultatet av dina insatser för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar, och anpassa din strategi därefter.

Verktyg som kan hjälpa dig att lyckas med din digitala strategi

Verktyg för lyckad digital strategi

Det finns många olika verktyg och tekniker som kan hjälpa en organisation att lyckas med sin digitala strategi. Här är några exempel:

Digital marknadsföring

Verktyg som Google Analytics, AdWords och sociala medierplattformar som Facebook och Instagram kan hjälpa en organisation att mäta och förbättra sin digitala marknadsföring.

Webbdesign och innehåll

Verktyg som WordPress och Adobe Creative Suite kan hjälpa en organisation att skapa attraktiva och användarvänliga webbplatser och innehåll.

E-handel

Shopify och Magento kan hjälpa en organisation att sätta upp och hantera en onlinebutik.

Projekthantering

Verktyg som Asana och Trello kan hjälpa en organisation att hantera och följa upp projekt och arbetsuppgifter.

Samarbete och kommunikation

Slack, Microsoft Teams och Google Workspace kan hjälpa en organisation att samarbeta och kommunicera på ett effektivt sätt.

Kundservice

Zendesk och Freshdesk kan hjälpa en organisation att hantera kundfrågor och -problem på ett strukturerat sätt.

Det är viktigt att välja verktyg som passar den specifika organisationen och dess behov, och att regelbundet utvärdera och uppdatera verktygen för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och användbara.

Magnus Thulin

Kontakta mig