Thulin Digital, ett IT-företag inom SaaS i Malmö

IT-företag Malmö

Viktigt med rätt IT-utrustning

Att ha rätt IT-utrustninITg är en av nyckelfaktorerna för lönsamhet för vilket företag som helst. Många gör misstaget att köpa utrustning som inte matchar bolagets behov.

Det är inte alltid som den mest sofistikerade och tekniskt avancerade IT-lösningen är den bästa för just ert företag. En för avancerad lösning tenderar att uppta mycket tid för upplärning, många timmar med support, etc, vilket kan anses vara slöseri med resurser om det inte finns behov för en så pass avancerad lösning.

På liknande sätt blir en alltför klen lösning en mycket dålig affär för många företag, då man helt enkelt saknar verktyg som är kraftfulla nog för att driva verksamheten framåt.