Extern styrelseledamot: Vad det innebär och hur man blir en?

En extern styrelseledamot är en person som inte är anställd av företaget, men som valts av aktieägarna för att vara en del av styrelsen. De är oftast experter inom sina områden och deras främsta uppgift är att bidra med sin kunskap och erfarenhet till företaget.

En extern styrelseledamot är en person som inte är anställd i företaget men är utsedd att sitta i styrelsen för att ge råd och besluta om företagets verksamhet. Detta kan vara en viktig position för företag av olika storlekar och i olika branscher. Men hur blir man en extern styrelseledamot och vilka ansvarsområden ingår i denna roll? I den här artikeln kommer vi att ta en titt på vad det innebär att vara en extern styrelseledamot, hur man blir en och vad som krävs för att lyckas i rollen.

Vad är en extern styrelseledamot?

En extern styrelseledamot är en person som inte är anställd i företaget utan har utsetts av styrelsen för att tillföra expertis och perspektiv till styrelsen. Denna person kan ha olika bakgrund och erfarenhet, men det är vanligt att de har kunskaper inom företagsekonomi, juridik eller branschspecifik kunskap. En extern styrelseledamot är inte involverad i den dagliga driften av företaget, utan arbetar istället tillsammans med andra styrelseledamöter för att fatta beslut om företagets strategi och riktning.

Magnus Thulin - Digitaliseringsexpert

Varför behöver företag externa styrelseledamöter?

Att ha externa styrelseledamöter är viktigt för företag av olika skäl. För det första kan externa ledamöter tillföra ny kunskap och erfarenhet som kan hjälpa företaget att växa och utvecklas. Det är också en viktig del av riskhanteringen att ha en oberoende röst i styrelsen som kan utmana ledningen och se till att företaget driver en hållbar affärsverksamhet

Vad är en extern styrelseledamot

Hur blir man en extern styrelseledamot?

Det finns inget enkelt svar på hur man blir en extern styrelseledamot, eftersom det är en position som vanligtvis är reserverad för personer med omfattande erfarenhet och kunskap. Men det finns några steg som du kan ta för att öka dina chanser att bli utsedd som en extern styrelseledamot.

Bygg ditt nätverk

Att ha en stark professionell nätverk är en viktig del av att bli en extern styrelseledamot. Du kan börja med att ansluta dig till olika branschorganisationer och nätverk, delta i branschevenemang och söka mentorer inom ditt område.

Tips: Skapa en profil på Linkedin. Besök gärna min linkedinprofil här.

Förbättra dina kunskaper

För att vara en effektiv extern styrelseledamot krävs omfattande kunskaper inom företagsstyrning och branschspecifika frågor. Att ta kurser, delta i seminarier och utbildningar kan hjälpa dig att förbättra dina kunskaper och få en bättre förståelse för vad som krävs av en extern styrelse.

Skapa en profil på styrelseledamotportaler

Det finns nu flera styrelseledamotportaler där företag kan söka efter potentiella styrelseledamöter. Genom att skapa en profil på dessa plattformar kan du visa din expertis och erfarenhet, och öka dina chanser att bli upptäckt av företag som söker externa styrelseledamöter.

Tips på portal: Styrelseakademin

Bli känd i branschen

Att ha en stark närvaro i branschen kan också öka dina chanser att bli en extern styrelseledamot. Genom att skriva artiklar, hålla föredrag och delta i paneldebatter kan du visa din expertis och bygga ditt varumärke som en respekterad röst inom din bransch.

Ansvarsområden för en extern styrelseledamot

Som extern styrelseledamot har du flera ansvarsområden som du behöver ta på allvar. Några av dessa inkluderar:

Bevaka och övervaka företagets verksamhet

En av de viktigaste uppgifterna som en extern styrelseledamot har är att bevaka och övervaka företagets verksamhet. Detta innebär att man måste ha en god förståelse för företagets verksamhet och ha insyn i alla delar av verksamheten.

Uppfylla kraven i aktiebolagslagen

En extern styrelseledamot är skyldig att uppfylla kraven som ställs enligt aktiebolagslagen. Det innebär att man måste vara noggrann och korrekt i sitt arbete och se till att företaget sköts på ett lagligt och etiskt sätt. Läs mer om lagen på riksdagens hemsida eller Bolagsverket.

Bidra med sin kunskap och erfarenhet

En extern styrelseledamot är oftast vald för att man har en specifik kunskap eller erfarenhet som kan vara värdefull för företaget. Det är därför viktigt att man bidrar med sin kunskap och erfarenhet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vara en del av beslutsprocessen

Styrelsen är ansvarig för att ta beslut som påverkar företaget på lång sikt. Som en extern styrelseledamot måste man vara delaktig i beslutsprocessen och ta ställning till de frågor som tas upp.

Ha insikt i företagets finansiella ställning

En extern styrelseledamot måste ha god insikt i företagets finansiella ställning och vara medveten om företagets ekonomiska situation.