Kom högre på google med googleoptimering och SEO

Googleoptimering och SEO

Få fler besökare på hemsidan genom Googleoptimering

Se till att synas när era kunder googlar på sådant som är relevant för er verksamhet. Vi är experter på att sökordsoptimera er hemsida samt sätta upp olika kampanjer för att driva mer trafik och fler kunder till ert företag.

Man kan välja att antingen se Googleoptimering som ett nödvändigt ont eller som ett verktyg med potential att öka sin omsättning och attrahera nya kunder.

Vi på Thulin Digital väljer självklart det sistnämnda. Köpbeteendet hos alla konsumenter – både privat och inom business to business – har kraftigt förändrats på senare år.

SEO och sökoptimering

Vi ser nu tydligt hur konsumenter på egen hand söker relevant information i mycket större utsträckning innan man kontaktar en eventuell leverantör.

Denna insikt gör det oerhört viktigt att synas där kunden söker information. Annars finns risken att man att missar tåget helt och hållet och inte ens övervägs som ett alternativ för kunden.

Vi på Thulin Digital är experter på Googleoptimering – det vill säga arbetet med att göra en hemsida sökbar på Google. Vi ser till att er sajt hamnar så högt upp som möjligt i sökresultaten när era potentiella kunder gör en sökning på Google.

Analys

Genom att tillsammans sätta oss ned och analysera vad era kunder kan tänkas söka efter på Google så kan vi rikta annonsering och även se till att relevanta sökord betonas på hemsidan.

Här arbetar vi alltså tillsammans, där er erfarenhet av er bransch och marknad sätt samman med vår erfarenhet av Googleoptimering. Tillsammans kan vi skapa fantastiska resultat!