Magnus Thulin - Digitaliseringskonsult, digital projektledare och digital affärsutvecklare

Vad gör en digital affärsutvecklare?

En digital affärsutvecklare är en person som ansvarar för att utveckla och förbättra företagets digitala verksamhet. Detta kan innebära att de arbetar med att utveckla nya digitala produkter och tjänster, förbättra befintliga digitala kanaler eller integrera nya teknologier i organisationen.

En digital affärsutvecklare har ofta en djup kunskap om digitala verktyg och tekniker och hur de kan användas för att nå affärsmål. De kan också ha erfarenhet av att samarbeta med olika intressenter inom organisationen, såsom marknadsföringsavdelningen, tekniska experter och kunder, för att säkerställa att företagets digitala strategi stöder deras affärsmål.

Här är några exempel på arbetsuppgifter som en digital affärsutvecklare kan ha:

  1. Utveckling av nya digitala produkter och tjänster: En digital affärsutvecklare kan arbeta med att utforma och utveckla nya digitala produkter och tjänster som ger värde för företagets kunder och skiljer sig från konkurrenterna. Detta kan innebära att de samarbetar med tekniska experter för att säkerställa att produkterna fungerar som planerat och att de lever upp till kundens förväntningar.

  2. Förbättring av befintliga digitala kanaler: En digital affärsutvecklare kan också vara ansvarig för att förbättra befintliga digitala kanaler såsom företagets hemsida och sociala medierkonton. Detta kan innebära att de arbetar med sökoptimering, innehållsoptimering och andra tekniker för att öka trafiken och förbättra användarupplevelsen.

  3. Integrering av nya teknologier: En digital affärsutvecklare kan också vara ansvarig för att integrera nya teknologier i företaget, till exempel AI, röstassistenter eller molnbaserade tjänster. Detta kan innebära att de samarbetar med tekniska experter för att säkerställa att teknologin integreras på ett säkert och användarvänligt sätt.

  4. Marknadsföring: En digital affärsutvecklare kan också vara ansvarig för att marknadsföra företaget digitalt.

Det finns många fördelar med att integrera digitala verktyg och tekniker i affärsutvecklingen. Förutom att öka effektiviteten och minska kostnaderna kan det också hjälpa företaget att skapa en mer lönsam affärsmodell, attraktivare produkter och tjänster för kunderna och en mer hållbar affärsverksamhet.

Exempel på en digital affärsutvecklares arbetsuppgifter

Vad gör en digital affärsutvecklare?

Utveckling av digitala strategier: En digital affärsutvecklare kan vara ansvarig för att hjälpa företaget att definiera mål och riktlinjer för sin digitala närvaro och hur den ska användas för att nå sina affärsmål. Detta kan innebära att de samarbetar med olika intressenter inom organisationen för att säkerställa att strategin stöder företagets affärsmål.

Utveckling av hemsidor i WordPress: Många digitala affärsutvecklare har också erfarenhet av att utveckla och underhålla hemsidor i WordPress, en av de mest populära plattformarna för hemsidor. Detta kan innebära att de hjälper till att bygga nya hemsidor, anpassa befintliga hemsidor eller hålla dem uppdaterade med ny information och funktioner.

Sökoptimering: En digital affärsutvecklare kan också vara ansvarig för att förbättra företagets synlighet på sökmotorer genom att arbeta med sökordsoptimering och andra tekniker för att öka trafiken till organisationens hemsida.

Mätning av nyckeltal: En digital affärsutvecklare kan också vara ansvarig för att mäta och analysera nyckeltal för att få en bättre förståelse av hur företagets digitala verksamhet presterar. Detta kan innebära att de använder verktyg som Google Analytics och sociala medieranalysverktyg för att följa upp på saker som trafik, konverteringar och kundnöjdhet.

Digital affärsutveckling: En digital affärsutvecklare kan också vara ansvarig för att utveckla och förbättra företagets digitala verksamhet genom att integrera nya teknologier och verktyg och utveckla nya digitala produkter och tjänster. Detta kan innebära att de samarbetar med olika intressenter inom organisationen för att säkerställa att företaget håller sig framgångsrikt och konkurrenskraftigt på den digitala marknaden.

Varför ska man anlita en digital affärsutvecklare?

anlita en digital affärsutvecklare

En digital affärsutvecklare med fokus på ökad försäljning kan hjälpa dig att identifiera möjligheter för att öka försäljningen genom att använda digitala verktyg och strategier. Detta kan inkludera att utveckla en stark närvaro på nätet genom att bygga en användarvänlig hemsida, optimera hemsidan för sökmotorer (SEO), genomföra marknadsföring på sociala medier och annonsering online, samt använda analytiska verktyg för att mäta och förbättra prestationen.

En digital affärsutvecklare kan också hjälpa dig att utveckla en långsiktig digital strategi för att öka försäljningen och att växa din verksamhet på nätet. Detta kan innebära att de hjälper dig att identifiera målgrupper och anpassa din marknadsföring och dina erbjudanden för att möta deras behov och preferenser. De kan också hjälpa dig att hitta nya sätt att nå ut till kunder och att skapa engagemang och lojalitet hos dem.

Att anlita en digital affärsutvecklare kan vara särskilt nyttigt om du inte har mycket erfarenhet av att marknadsföra och sälja dina produkter eller tjänster på nätet. En digital affärsutvecklare kan hjälpa dig att navigera den digitala världen och att använda verktyg och strategier som kan öka din försäljning och växa din verksamhet.