Vad gör en digitaliseringskonsult?

Vad gör en digitaliseringskonsult?

En digitaliseringskonsult är en person som hjälper företag och organisationer att förstå och använda digitala verktyg och tekniker för att förbättra sina affärsprocesser och öka sin konkurrenskraft. Digitaliseringskonsulter har ofta en bred kunskap om olika digitala tekniker och hur dessa kan användas för att lösa olika problem och förbättra affärsprocesser.

En digitaliseringskonsult kan till exempel hjälpa ett företag att implementera en ny affärssystem, införa ett nytt CRM-system (Customer Relationship Management), bygga en ny hemsida eller införa en ny digital marknadsföringsstrategi. De kan också hjälpa företag att förstå olika digitala trender och tekniker och hur dessa kan användas för att skapa värde för företaget och dess kunder.

För att bli en digitaliseringskonsult behöver man ha en djupgående kunskap om digitala tekniker och hur dessa kan användas för att förbättra affärsprocesser. Man bör också ha en bra förståelse för affärsprocesser och hur digitala tekniker kan integreras i dessa på ett effektivt sätt. En digitaliseringskonsult bör också ha god kommunikationsförmåga och vara bra på att förklara komplicerade tekniker på ett lättförståeligt sätt.

En digitaliseringskonsult kan arbeta på ett företag som har en inhouse-avdelning för digitalisering, eller så kan de vara anställda på en konsultfirma som specialiserar sig på digitalisering. De kan också vara freelancers och erbjuda sina tjänster till olika företag och organisationer på ett projektbasis.

En digitaliseringskonsults arbetsuppgifter

Vad gör en digitaliseringskonsult?

En digitaliseringskonsult kan ha många olika arbetsuppgifter, beroende på företagets behov och område de specialiserar sig på. Här är några exempel på arbetsuppgifter som en digitaliseringskonsult kan ha, med fokus på WordPress och SEO (sökmotoroptimering) samt digital strategi:

 • Utvärdera företagets nuvarande hemsida och föreslå förbättringar för att öka användarvänlighet, laddningstid och sökmotoroptimering. Detta kan innebära att man optimerar sidinnehållet för att möta sökmotorns krav, lägger till relevanta sökord, fixar tekniska problem och förbättrar strukturen på hemsidan.

 • Implementera en ny hemsida eller blogg på WordPress-plattformen. Detta kan innebära att man väljer en lämplig mall, lägger till innehåll, bilder och videoklipp, och anpassar hemsidan efter företagets behov och målgrupp. Man kan också hjälpa företaget att integrera olika verktyg och tjänster, till exempel för att hantera bokningar, e-handel eller sociala medier.

 • Träna anställda i att använda WordPress och andra digitala verktyg. Detta kan innebära att man håller kurser eller workshops för att lära ut grunderna i WordPress, hur man lägger till och redigerar innehåll, hur man använder olika plugins och hur man optimerar hemsidan för sökmotorer.

 • Utarbeta en digital strategi för företaget. Detta kan innebära att man tar reda på företagets mål och behov, analyserar målgruppen och konkurrenterna, och föreslår olika digitala verktyg och taktiker som kan hjälpa företaget att nå sina mål. Man kan till exempel föreslå olika typer av marknadsföring, såsom sökmotoroptimering, sociala medier eller annonsering, och hjälpa företaget att mäta och analysera resultaten av dessa insatser.

Vad kostar en digitaliseringskonsult?

digitaliseringskonsult

Det kan vara svårt att sätta ett exakt pris på vad en digitaliseringskonsult kostar, eftersom det beror på många olika faktorer. Här är några av de faktorer som kan påverka priset:

 • Omfattningen av projektet: En digitaliseringskonsult kan arbeta med allt från att implementera en ny hemsida till att utarbeta en helt ny digital strategi för ett företag. Ju mer omfattande projektet är, desto högre kan priset bli.

 • Erfarenhet och kompetens: Digitaliseringskonsulter har olika mängd erfarenhet och olika områden de specialiserar sig på. En mer erfaren och kompetent konsult kan förvänta sig att få ett högre pris än en mindre erfaren konsult.

 • Plats: Priset för en digitaliseringskonsult kan variera beroende på var i landet eller världen de befinner sig. En konsult i en storstad kan till exempel förvänta sig att få ett högre pris än en konsult på en mindre ort.

 • Leveransform: En digitaliseringskonsult kan arbeta på olika sätt, till exempel på projektbasis, på timbasis eller som fast anställd. Olika leveransformer kan också påverka priset.

I genomsnitt kan man förvänta sig att betala mellan 800 och 2000 kronor per timme för en digitaliseringskonsult i Sverige. Men det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig indikation och att priset kan variera kraftigt beroende på de faktorer som nämnts ovan. Det är därför viktigt att alltid få ett kostnadsförslag från en digitaliseringskonsult innan man bestämmer sig för att anlita dem.

Snabbguide och och vanliga frågor

Guiden om digitaliseringskonsul och vanliga frågor
 1. Vad är en digitaliseringskonsult? En digitaliseringskonsult är en person som hjälper företag och organisationer att förstå och använda digitala verktyg och tekniker för att förbättra sina affärsprocesser och öka sin konkurrenskraft.
 2. Vad kan en digitaliseringskonsult hjälpa ett företag med? En digitaliseringskonsult kan hjälpa ett företag att implementera en ny affärssystem, införa ett nytt CRM-system, bygga en ny hemsida eller införa en ny digital marknadsföringsstrategi. De kan också hjälpa företag att förstå olika digitala trender och tekniker och hur dessa kan användas för att skapa värde för företaget och dess kunder.
 3. Vad behöver man för att bli en digitaliseringskonsult? Man behöver ha en djupgående kunskap om digitala tekniker och hur dessa kan användas för att förbättra affärsprocesser. Man bör också ha en bra förståelse för affärsprocesser och hur digitala tekniker kan integreras i dessa på ett effektivt sätt. En digitaliseringskonsult bör också ha god kommunikationsförmåga och vara bra på att förklara komplicerade tekniker på ett lättförståeligt sätt.
 4. Var kan en digitaliseringskonsult arbeta? En digitaliseringskonsult kan arbeta på ett företag som har en inhouse-avdelning för digitalisering, eller så kan de vara anställda på en konsultfirma som specialiserar sig på digitalisering. De kan också vara freelancers och erbjuda sina tjänster till olika företag och organisationer på ett projektbasis.
 5. Vad är exempel på arbetsuppgifter för en digitaliseringskonsult med fokus på WordPress och SEO? Arbetsuppgifter kan innefatta att utvärdera företagets nuvarande hemsida och föreslå förbättringar för att öka användarvänlighet, laddningstid och sökmotoroptimering. Implementera en ny hemsida eller blogg på WordPress-plattformen, hjälpa företaget att integrera olika verktyg och tjänster, ge råd om SEO-strategi, hjälpa företaget att utveckla en digital strategi.
Magnus Thulin

Kontakta mig