Koppling med SuperOffice

SuperOffice koppling

Ny integration, SuperOffice!

Ett CRM-system som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är SuperOffice. Med visionen att bli en av Europas största leverantör av CRM tycker Thulin Digital det är dag att integrera!

En integration innebär att man gör en koppling mellan två mjukvaror som inte är synlig för användaren utan kommunikation sker i bakgrunden.

Vad är CRM?

CRM står för customer relationship management och har som syfte att organiserar marknadsinsatser på ett lättöverskådligt sätt. Det kan innefatta kundkontakter, events, email-utskick och kontakter gjorde per telefon. De flesta företag har idag ett CRM för att få struktur på sin verksamhet. I praktiken innebär det att man loggar in i en portal där man enkelt kan se vad som händer på företaget på daglig basis.

Har ni inget CRM idag? Besök SuperOffices hemsida.

Thulin Digital plus SuperOffice

När man registrerar sin marknadsinsatser i SuperOffice så skapas nyckeltal som inte är synliga för användaren. Dessa visualiserar Thulin Digital med sin motivationsgenerator. Syftet med detta är att skapa engagemang på arbetsplatser genom att visualisera datan på informationsskärmar!

Vill ni engagera era medarbetare genom skärmar med nyckeltal? Boka en gratis demo med oss!