Ny integration med Google slides

Google Slides

Integration Google Slides

2021 börjar på bästa sätt, Thulin Digitals motivationsgenerator är nu integrerad med Google slides. Detta innebär att man kan använda motivationsgeneratorn för att bygga fantastiska informationsskärmar och skapa digital skyltning.

Vad är Google slides?

Det är en av tjänsterna i Google “officepaket”. Vilket innebär att det är snarlikt med Power Point. Man kan enkelt visa text, bilder och video på olika slides.

Varför ska man göra denna integration?

Med Thulin Digitals informationsskärmar så kan man visa intern-kommunikation i kombination med nyckeltal och KPI. Detta skapar motivation och engagemang på arbetsplatser och i publika miljöer. Med integrationer till de flesta affärssystem kan i princip visa det mesta på stora skärmar, t.ex. i korridoren eller i fikarummet. Detta behöver man för att komma igång.